O Astronomickom ústave EnglishEnglish

Vedecká rada
Astronomického ústavu SAV

Zloženie

 • Predseda
  • RNDr. Luboš Neslušan, CSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 •  
 • Podpredseda
  • RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 •  
 • Členovia
  • RNDr. Mária Hajduková, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  • Mgr. Marek Husárik, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Dr. Petr Kabáth - Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Česká republika
  • Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. - Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Ing. Hana Meszárosová, PhD. - Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Česká republika
  • RNDr. Theodor Pribulla, CSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • RNDr. Ján Rybák, CSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • RNDr. Metod Saniga, DrSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Mgr. Pavol Schwartz, PhD. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • RNDr. Augustín Skopal, DrSc. - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Funkčné obdobie tejto Vedeckej rady: od 1.6. 2017 do 31.5. 2021

Akademická obec:

Štatút:

Zápisnice:Dátum a čas: 17.6. 2021 23:18:28 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!