Mária Hajduková, RNDr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879183
Email: astromia@savba.sk


Dátum a čas: 26.9. 2018 15:26:18 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!